Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

Fógraí Treorach CPU

Sa chuid seo tá Nótaí Treorach a chuir Lár-Aonad Beartas FOI i dtoll a chéile faoin gCód Cleachtais agus de réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Ní cáipéisí dlí iad na Fógraí seo ach go bhfuil siad ceaptha chun treoir a thabhairt do chomhlachtaí FOI maidir le saincheisteanna éagsúla a thiocfadh chun cinn nuair a bheadh iarrataí á bpróiseáil. Ba chóir na Fógraí Treorach seo a léamh in éineacht leis na Lámhleabhair maidir le hIarrataí FOI a phróiseáil.

Is cáipéisí beo iad seo a ndéanann an CPU iad a athbhreithniú agus a nuashonrú i gcónaí de réir forbairtí FOI ar fud na tíre.

Tá fógraí á bhforbairt agus déanfar iad a fhoilsiú a luaithe agus is féidir.

CPU Guidance Notices

Icon

CPU Notice 6 Rev - Fees & Charges 84.27 KB 3665 downloads

...
Icon

CPU Notice 10 - Sealed CMO Records 14.44 KB 651 downloads

...