Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

Home

Cad is Saoráil Faisnéise Ann? Cé na comhlachtaí a thagann faoi scáth an Achta um Shaoráil Faisnéise (FOI)? Conas a ndéanaim iarratas um SF? An bhfuil táille I gceist leis an tseirbhís seo? Cé na cearta achomhairc atá agam?

Fáilte chuig an Suíomh Gréasáin um Shaoráil Faisnéise

Cothaíonn an tAonad Beartais Lárnach um Shaoráil Faisnéise sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus tá faisnéis, treoirlínte agus acmhainní eile atá ábhartha don Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 air. Tá sé deartha le cuidiú le baill an phobail agus cleachtóirí, araon. Tá Faisnéis Bhunúsach maidir le Saoráil Faisnéise ar fáil sna boscaí thuas. Tá faisnéis níos mionsonraithe ar fáil tríd an rannán Nascleanúint ar bharr an leathanaigh seo. Tá áis chuardaigh chomh maith ag barr an leathanaigh seo ar dheis.