Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

An Coimisinéir Faisnéise

Achoimre ar Phríomhfheidhmeanna an Choimisinéara Faisnéise

Is féidir achoimre a dhéanamh ar Phríomhfheidhmeanna an Choimisinéara Faisnéise mar seo a leanas:

  • achomharc (ar iarratas) ar chinntí chomhlachtaí poiblí i ndáil le hiarratais um SF agus nuair is gá, cinntí nua ceangailteacha a dhéanamh;
  • athbhreithniú ar fheidhmiú an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 lena chinntiú go gcloíonn comhlachtaí poiblí lena bhforálacha;
  • meon oscailteachta a chothú i measc comhlachtaí poiblí trí fhoilsiú deonach faisnéise níos mó ná mar atá riachtanach faoi na hAchtanna a spreagadh;
  • tráchtaireachtaí a réiteach agus a foilsiú maidir le feidhmiú praiticiúil na nAchtanna; agus
  • Tuarascáil Bhliantúil a fhoilsiú

Cliceáil anseo le haghaidh naisc le suíomh gréasáin an Choimisinéara Faisnéise