Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

Beartas Réitigh Díospóide

Tá Beartas agus Nósanna Imeachta Díospóide Foilsithe ag an Aire um Chaiteachas Poiblí agus Athchóiriú d’fhonn bealach ordúil a leagan amach chun saincheisteanna a ardaítear via alt 6(7) den Acht FOI a réiteach sa chás is go n-éireodh díospóid faoi cibé an comhlacht poiblí é eintiteas chun críocha an Achta de réir alt 6(1), nó na coinníollacha a thiocfadh chun cinn de bhua an fho-ailt sin.  Is é cuspóir an bheartais agus na nósanna imeachta sin toradh éifeachtach a éascú do chách i ndíospóid mar a leagtar amach thuas chomh maith le díospóidí idir iarrthóirí agus an Coimisinéir Faisnéise (OIC) agus/nó an t-eintiteas cuí.

 Beartas Réitigh Díospóide