Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

Litreacha Samplacha

Sa Rannóg seo, tá teacht ar ghnáthlitreacha teimpléid samplacha a chuir Lár-Aonad Beartas an FOI le chéile. Tá na gnáthlitreacha teimpléid samplacha seo ag teacht leis an reachtaíocht agus tá siad ar fáil le cuidiú le comhlachtaí poiblí freagra a thabhairt ar iarrataí.  Is féidir le comhlachtaí poiblí aonair leasú a dhéanamh ar na litreacha teimpléid mar fhreagra ar chásanna sonracha.  Ní mór sleachta ábhartha den Acht FOI ar a bhfuil lucht déanta cinntí ag brath a thabhairt i litreacha a bheadh ag tabhairt freagra ar iarrataí chomh maith le cearta achomhairc an iarrthóra a bheith mínithe go beacht.

Cé go gcuidíonn an leagan amach caighdeánach seo le comhleanúnachas sna freagraí, ní hionann sin is a rá go bhfuil taca reachtúil ag baint leo.


Sample Letters

Icon

Letter 10 - Request for search 153.50 KB 5144 downloads

...