Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

Cén Chaoi a N-Oibríonn Sé?

Éilítear san Acht ar chomhlachtaí um SF freagairt d’iarratais ón bpobal maidir le faisnéis atá acu. I bhformhór cásanna, is gá don chomhlacht poiblí a gcinneadh a thabhairt laistigh de 4 sheachtain ó a fhaigheann siad an t-iarratas. Mar aon leis sin, éilítear ar chomhlachtaí um SF faisnéis a fhoilsiú de réir na samhailscéime foilseacháin, agus moltar dóibh a mhéad faisnéis agus is féidir leo a fhoilsiú taobh amuigh de SF.