Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

Cén Cineál Eolais a Bhféadaim Teacht a Fháil air?

Is féidir eolas oifigiúil de chineál ar bith atá ar coimeád ag comhlachtaí poiblí a iarraidh faoin Acht.

Ina ainneoin sin, ionas gur féidir ligean do chomhlachtaí SF dul i mbun an ghnó mar is cuí, bíonn gá ó am go chéile cineálacha áirithe eolais a bheidh saor óna nochtadh i gcásanna faoi leith. Leagtar sin amach san Acht.

Ar na príomhchásanna eisceachta, tá taifid a bhaineann le:

  • cruinnithe den rialtas
  • forfheidhmiú an dlí agus slándáil
  • faisnéis rúnda agus faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de
  • faisnéis phearsanta (seachas faisnéis a bhaineann leis an té a dhéanann an t-iarratas)