Ballraíocht Ar | Déan Teagmháil Linn

An Gá Dom Iarratas SF a Dhéanamh Chun Eolas a Fháil Ó Chomhlacht FOI?

Ní gá. Cuireann comhlachtaí SF eolas ar fáil ar an ngnáthbhealach don phobal trí bhileoga eolais, foilseacháin agus freagraí ar fhiosrúcháin. Leanfar de sin.

Foinse breise eolais a chuirtear ar fáil le SF trí dheis a thabhairt ar thaifid nach gcuirtear ar fáil cheana féin trí ghnáthdhéanamh na hoibre.

Moltar do chomhlachtaí SF mioneolas a thabhairt faoin eolas atá curtha ar fáil acu ar láithreán gréasáin an chomhlachta.